Tìm kiếm:

Điện trở vòng ốp 400W phi 60 x 50mm
Điện trở vòng ốp 220V - 1600W phi 175 x 150mm
Điện trở nồi hơi Ren 49 L300mm 6KW
Điện trở nồi hơi 6KW L 250mm
Điện trở đun nước 6KW - 10.5KW L 200 - 300mm
Dây điện trở sợi phi 30mm 6KW
Điện trở đúc nhôm 5KW phi 350 x 300 x 40mm

Điện trở vòng ốp 400W phi 60 x 50mm
Điện trở vòng ốp 220V - 1600W phi 175 x 150mm
Điện trở dẹp 380V - 1600W L 370 x 225mm
Điện trở sứ 220V - 1200W phi 45 x L 120mm
Điện trở sứ 220V - 800W phi 35 x L 120mm
Điện trở sứ 9KW phi 114 x L 450mm
Điện trở Sauna 240V - 3KW L 350 x 300mm
Điện trở nồi hơi Ren 49 L300mm 6KW
Điện trở nồi hơi 6KW L 250mm
Điện trở nồi hơi 3KW L 350mm
Điện trở đun nước L 500mm 15KW
Điện trở đun nước 6KW - 10.5KW L 200 - 300mm
Điện trở đun nước 2KW L 300mm
Điện trở đun chì 240V - 3KW L 260
Dây điện trở sợi phi 30mm 6KW